Hledání na Wikipedii

Jan Hus na hranici - iluminace Janíčka Zmilelého z Písku v Jenském kodexu

Jan Hus editovat

1 Město, kde koncil Jana Husa odsoudil, leží nedaleko druhého největšího jezera v Alpách; jaká je hloubka tohoto jezera?

kolem 150 m
kolem 200 m
kolem 250 m
více než 300 m

2 Jaká je délka řeky, do které byly vhozeny Husovy ostatky?

asi 1000 km
asi 1250 km
asi 1500 km
asi 2000 km

3 Necelý rok po Husovi byl upálen další český mistr; v kterém měsíci se to stalo?

březen
duben
květen
červen

4

Autorem sousoší mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze je sochař:
 
Sousoší mistra Jana Husa na pražském Staroměstském náměstí

Bohumil Kafka
Ladislav Šaloun
Jan Štursa
Josef Václav Myslbek

5 V roce 2005 se v anketě Největší Čech Jan Hus umístil na:

1. místě
3. místě
5. místě
7. místě