ext2 je UN*Xový filesystém. Je východiskem jourálového filesystemu ext3


 • Hubička: školičky – Filesystemy, lde, man 8 debugfs;

Potřebuju prozkoumat, jak vlastně vypadá ten e2fs. Podle Hubičky to pořád ještě tak moc nechápu.

Zkusím to na ubo /dev/hda4

fdisk /dev/hda


Disk /dev/hda: 64 heads, 63 sectors, 1023 cylinders
Units = cylinders of 4032 * 512 bytes

  Device Boot  Start   End  Blocks  Id System
/dev/hda1      1   229  461632+  c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2     230   290  122976  6 DOS 16-bit >=32M
/dev/hda3     291   1015 1461600  5 Extended
/dev/hda4  *   1016   1023  16128  83 Linux native
/dev/hda5     291   697  820480+ 83 Linux native
/dev/hda6     698   730  66496+ 83 Linux native
/dev/hda7     731   763  66496+ 82 Linux swap
/dev/hda8     764   999  475744+ 83 Linux native
/dev/hda9     1000   1015  32224+ 83 Linux native

Zajímá mě ten nejmenší /dev/hda4 což je root:

/dev/hda4 on / type ext2 (rw,errors=remount-ro)

  Device Boot  Start   End  Blocks  Id System
/dev/hda4  *   1016   1023  16128  83 Linux native

Nr AF Hd Sec Cyl Hd Sec Cyl  Start  Size ID
 4 80  0  1 1015 63 63 1022 4092480  32256 83

8 cylindrů * 2016 kB = 16128 kB = 16128 bloků

ubo:~# df
Filesystem     1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/hda4       15615  14034   775   95%  /

15615 bloků celkem pro data
16128 - 15615 = 513 jiných než datových = 2 grupy * 256 + bootblok
Used + Available = 14809
15615 - 14809 = 806 to je 5% datových rezervovaných pro roota
775  + 806  = 1581 je skutečně volných

ubo:~# dumpe2fs /dev/hda4
dumpe2fs 1.12, 9-Jul-98 for EXT2 FS 0.5b, 95/08/09
Filesystem volume name:  <none>
Last mounted on:     <not available>
Filesystem UUID:     b6a33a60-427c-11d2-8fb5-e318a2d49bb8
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:  0 (original)
Filesystem features:   (none)
Filesystem state:     not clean
Errors behavior:     Continue
Filesystem OS type:    Linux
Inode count:       4032
Block count:       16128		; všechny bloky na celé partition
Reserved block count:   806		; datové bloky reservované pro roota
Free blocks:       1581		; volné datové vč. reservy pro roota
Free inodes:       1595
First block:       1		; superblok 0.grupy (za bootblokem)
Block size:        1024
Fragment size:      1024		; stejná velikost => bez fragmentování
Blocks per group:     8192		; všech dohromady
Fragments per group:   8192
Inodes per group:     2016
Inode blocks per group:  252		; tj. 8 inodů v bloku
Last mount time:     Mon May 17 20:28:25 1999
Last write time:     Fri Jun 18 06:33:52 1999
Mount count:       4
Maximum mount count:   20
Last checked:       Tue Apr 6 10:12:16 1999
Check interval:      15552000 (6 months)
Next check after:     Sun Oct 3 10:12:16 1999
Reserved blocks uid:   0 (user root)
Reserved blocks gid:   0 (group root)


Group 0: (Blocks 1 -- 8192)
 Block bitmap at 3 (+2), Inode bitmap at 4 (+3)
 Inode table at 5 (+4)
 903 free blocks, 1133 free inodes, 124 directories
 Free blocks: 274, 482-483, 519-526, 531-539, 541-548, 564-569, 579-590, 650-663, 677-681, 687-689, 691, 695-984, 1020-1067, 1069-1416, 1440-1449, 1460-1477, 1578-1622, 1652-1681, 2990, 3728-3741, 3833-3858, 5323-5324, 7704-7705
 Free inodes: 490-530, 549, 578, 585-586, 672-673, 822, 881, 883, 885, 909, 919, 922-924, 937, 939-955, 957, 959-2016
Group 1: (Blocks 8193 -- 16127)
 Block bitmap at 8195 (+2), Inode bitmap at 8196 (+3)
 Inode table at 8197 (+4)
 678 free blocks, 462 free inodes, 20 directories
 Free blocks: 8464-8469, 8669, 8754-8761, 8795-8797, 8800, 8807-8808, 8812-8823, 8826-8838, 8843-8846, 8851, 8856-8859, 8866, 8870-8919, 8921-9147, 9152-9162, 9195-9201, 9220-9221, 9314, 9318-9320, 9324-9326, 9329, 9377, 9436, 10699, 10701, 12206-12217, 12224-12238, 12292-12308, 12312-12340, 12710-12745, 12819-12829, 13025-13028, 13035-13046, 13051-13055, 13068, 13070-13072, 13075-13082, 13093-13103, 13106-13109, 13117-13119, 13127, 13129-13130, 13170-13171, 13191, 13775, 13789-13806, 13808-13847, 13925-13928, 13930-13968, 13970-13976, 13978-13984, 14139-14143, 14158, 14161-14162, 14245-14249, 16121-16127
 Free inodes: 3121, 3130, 3162, 3165, 3177-3180, 3184, 3191, 3210, 3212-3214, 3218, 3237, 3240, 3246, 3250, 3254, 3258, 3262, 3266, 3270, 3274, 3278, 3282, 3286, 3290, 3294, 3298, 3302, 3306, 3310, 3314, 3318, 3322, 3326, 3330, 3334, 3338, 3342, 3346, 3350, 3483, 3488, 3493, 3495, 3497, 3502-3503, 3505, 3507-3508, 3512, 3516-3517, 3519, 3521, 3527, 3530, 3583, 3589, 3592, 3595-3596, 3604, 3608, 3616, 3618-3623, 3627-3628, 3635-3637, 3639-3640, 3647, 3654-4032

Pořád nemůžu objevit, kde jsou ty superbloky.

Čtu linux-gazette 21, ext2.html. Konečně něco rozumnýho:

1) Partition - jeden e2fs zabírá jednu celou partition. Jasný.

2) Groups - skupiny. Každá partition je rozdělená na skupiny. Každá skupina obsahuje v následujícím pořadí:

superblock - informace o celém disku - identické v každé skupině
group descriptor - obsahuje pointery na:
block bitmap
inode bitmap
inode table
data blocks


Inody - první 13 pointerů přímých, pak 3 další pro nepřímou adresaci.

Dál čtu:

Louis-Dominique Dubeau: Analysis of the Ext2fs structure – v podstatě jen popis tabulek.

Dále mluvíme o logických blocích což můžou být 1,2,4,8 atd. násobky fyzických bloků.

Fragment je také 1,2,4,8,... násobek fyzického bloku, ale ne větší, než logický blok. To je proto, aby se využilo jinak nevyužité místo v blocích. Ale většinou (nebo alespoň pro začátek a jednoduchost) můžeme uvažovat, že fyzický i logický blok i fragment budou stejně velké, a to 1kB.

Bloky na celé partition se číslují od 0 do n-1.

Blok 0 je bootovací blok.

Takže mám teď 16128 bloků v partitions, nultý je boot, zbývá 16127. Obvykle grupa má 2^14 = 8192 bloků celkem.

 • 0. grupa 1-8192
 • 1. grupa zbývají bloky 8193-16127 což je jen 7935 bloků


Kolik bloků je co dlouhé, jaké jsou to bloky? Budu uvažovat 1.grupa:

počet  od - do:
-------------------------------------
		   0.grupa:
  1   1      superblock
  1   2      group descriptor
  1   3      block bitmap, využitých 2016/8 = 252 bytes
  1   4      inode bitmap, využitých 7936/8 = 992 bytes
 252   5 -  256  inode table, v každém bloku 8 inodů = 2016 inodů
7936  257 - 8192  data blocks

		   0.grupa:
  1 8193      superblock
  1 8194      group descriptor
  1 8195      block bitmap
  1 8196      inode bitmap
 252 8197 - 8448  inode table, v každém bloku 8 inodů
7679 8449 - 16127  data blocks (je jich míň než v 0.grupě)

Celkem datových bloků: 7936 + 7679 = 15615

V každé grupě je 256 bloků jiných než datových, tj. 512 celkem, plus boot block = 513


Takže struktury těch bloků:

Superblok

editovat
struct ext2_super_block {

 __u32  s_inodes_count;     /*  0    Inodes count */
 __u32  s_blocks_count;     /*  4    Blocks count */
 __u32  s_r_blocks_count;    /*  8    Reserved blocks count */
 __u32  s_free_blocks_count;  /* 12    Free blocks count */

 __u32  s_free_inodes_count;  /* 16    Free inodes count */
 __u32  s_first_data_block;   /* 20    First Data Block */
 __u32  s_log_block_size;    /* 24 1024 Block size */
 __s32  s_log_frag_size;    /* 28 1024 Fragment size */

 __u32  s_blocks_per_group;   /* 32 8192 Blocks per group */
 __u32  s_frags_per_group;   /* 36 8192 Fragments per group */
 __u32  s_inodes_per_group;   /* 40 2016 Inodes per group */
 __u32  s_mtime;        /* 44    Mount time */

 __u32  s_wtime;        /* 48    Write time */
 __u16  s_mnt_count;      /* 52    Mount count */
 __s16  s_max_mnt_count;    /* 54    Maximal mount count */
 __u16  s_magic;        /* 56 EF53 Magic signature */
 __u16  s_state;        /* 58    File system state */
 __u16  s_errors;        /* 60    Behaviour when detecting err.*/
 __u16  s_pad;         /* 62 */

 __u32  s_lastcheck;      /* 64    time of last check */
 __u32  s_checkinterval;    /* 68    max. time between checks */
 __u32  s_creator_os;      /* 72    OS - Linux*/
 __u32  s_rev_level;      /* 76    Revision level */

 __u16  s_def_resuid;      /* 80 Default uid for reserved blocks */
 __u16  s_def_resgid;      /* 82 Default gid for reserved blocks */
 __u32  s_reserved[235];    /* 84 + 940 = 1024 Padding to the end */
};
ubo:~# debugfs /dev/hda4
debugfs 1.12, 9-Jul-98 for EXT2 FS 0.5b, 95/08/09
debugfs: show_super_stats
Filesystem is read-only
Volume name = (none)
Last mounted directory = (none)
Filesystem UUID = b6a33a60-427c-11d2-8fb5-e318a2d49bb8
Last mount time = Mon May 17 20:28:25 1999
Last write time = Fri Jun 18 06:33:52 1999
Mount counts = 4 (maximal = 20)
Filesystem OS type = Linux
Superblock size = 1024
Block size = 1024, fragment size = 1024
Inode size = 128
4032 inodes, 1595 free
16128 blocks, 1581 free, 806 reserved, first block = 1
8192 blocks per group
8192 fragments per group
2016 inodes per group
2 groups (1 descriptors block)
 Group 0: block bitmap at 3, inode bitmap at 4, inode table at 5
      903 free blocks, 1133 free inodes, 124 used directories
 Group 1: block bitmap at 8195, inode bitmap at 8196, inode table at 8197
      678 free blocks, 462 free inodes, 20 used directories


Group descriptor

editovat
struct ext2_group_desc
{
 __u32  bg_block_bitmap;    /*  0 Blocks bitmap block */
 __u32  bg_inode_bitmap;    /*  4 Inodes bitmap block */
 __u32  bg_inode_table;     /*  8 Inodes table block */
 __u16  bg_free_blocks_count;  /* 10 Free blocks count */
 __u16  bg_free_inodes_count;  /* 12 Free inodes count */

 __u16  bg_used_dirs_count;   /* 16 Directories count */
 __u16  bg_pad;         /* 18 */
 __u32  bg_reserved[3];     /* 20 - 31 */
};


Inode table

editovat

1 položka = 128 bytes, tj. 1 blok = 8 položek

struct ext2_inode {    /* offset bytes */

 __u16  i_mode;     /*  0 File mode */
 __u16  i_uid;     /*  2 Owner Uid */
 __u32  i_size;     /*  4 Size in bytes */
 __u32  i_atime;    /*  8 Access time */
 __u32  i_ctime;    /* 12 Creation time */

 __u32  i_mtime;    /* 16 Modification time */
 __u32  i_dtime;    /* 20 Deletion Time */
 __u16  i_gid;     /* 24 Group Id */
 __u16  i_links_count; /* 26 Links count */
 __u32  i_blocks;    /* 28 Blocks count */

 __u32  i_flags;    /* 32 File flags */
 union {
  struct {
  __u32 l_i_reserved1;
  } linux1;
 } osd1;         /* 34 OS dependent 1 */
 __u32  i_block[EXT2_N_BLOCKS];
             /* 36 16*4=64bytes Pointers to blocks */
 __u32  i_version;   /* 100 File version (for NFS) */
 __u32  i_file_acl;   /* 104 File ACL */
 __u32  i_dir_acl;   /* 108 Directory ACL */
 __u32  i_faddr;    /* 112 Fragment address */
 union {
  struct {
   __u8  l_i_frag;  /* 116 Fragment number */
   __u8  l_i_fsize; /* 117 Fragment size */
   __u16  i_pad1;   /* 118 */
   __u32  l_i_reserved2[2]; /* 120 - 127 */
  } linux2;
 } osd2;         /* OS dependent 2 */
};

Ty uniony jsou závislé na OS - vyházel jsem hurd a masix, nechal jsem jen linuxové.

i_mode:
-------
4 vpravo
  posledni 3 byty jsou zname pristupy rwxrwxrwx. To zpracovava jadro
  Bit 9 urcuje jestli soubor je VTX. Ale stejne nevim co to znamena..
  Bit 10 rike ze soubor ma nastaveny group flag. Take nevim proc..
   snad pro optimalizaci rozlozeni na disku
  Bit 11 nastavuje set user id. To je znamy flag, ktery umozni procesu
   orepnout si effective usera na root.
2 vlevo
  01 - soubor je FIFO
  02 - znakove zarizeni
  04 - je adresar
  06 - blokove zarizeni
  10 - normalni soubor
  12 - symbolic link
  14 - socket

Adresář

editovat
struct ext2_dir_entry {
 __u32  inode;         /* 0 Inode number */
 __u16  rec_len;        /* 4 Directory entry length */
 __u16  name_len;        /* 6 Name length */
 char  name[EXT2_NAME_LEN];  /* 8 File name */
};

Max. délka položky: 8 + 255 = 263 bytes zaokrouhleno nahoru 264. Ale neukládá se celá, ale jen využitá délka, zaokrouhlená na násobek čtyř bytů. Poslední položka adresáře (v bloku?) má rec_len nevyplněné. Mazání: k rec_len předchozí položky se přičte rec_len mazané položky.