Experimentální zpěv

Experimentální zpěv je vokální podoblast experimentální hudby, t.j. tóny jsou vyluzovány hlasivkami, ať již za doprovodu jiných instrumentů, anebo bez něj. Využití experimentálního zpěvu je mnohostranné, m.j. ve výchovném a edukačním procesu postižených či jinak nevzdělavatelných (dětí i dospělých) anebo v muzikoterapii.

Zde by bylo vhodné ještě doplnit základní encyklopedické informace (například čím se experimentální zpěv liší od zpěvu obecně).

Projekty editovat

Oblast experimentálního zpěvu na WV je součástí Hudební sekce. Příslušné skladby a projekty, ve kterých je ve větší či menší míře uplatněn experimentální zpěv:

Externí odkazy editovat

  • ZŠ a MŠ speciální Kroměříž: Výroční zpráva 2009/10 – část "Individuální tyflopedická péče"
  • I. národní konference: Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními Sborník příspěvků – příspěvek: Dítě s mukopolysacharidosou typu II a III (MPS): Experimentální zpěv na procvičování koncentrace