EKG studentů/2LFUK

EKG studentů/2LFUK

Akvizice datEditovat

Instalace BTL 08 WinEditovat

Po úspěšné instalaci programu zkopírujeme do adresáře C:\BTL08Win soubor s databází pacientů 08data-2013-14+St.mdb, který přejmenujeme na 08data.mdb .

Práce s BTL 08 WinEditovat

Editovat

Anonymizace datEditovat

  • Seznámíme se s platnými zákony a vyhláškami, týkající se GDPR, a s pravidly GDPR na naší fakultě.
  • Každé vyšetřované osobě přiřadíme náhodně vybrané pětimístné číslo, podle kterého nelze konkrétní osobu běžně identifikovat.
  • U jednotlivých kasuistik pak kromě vlastního nálezu zveřejňujeme pouze věk vyšetřované osoby a pohlaví.

Vyhodnocení záznamů z jednotlivých letEditovat

Akademický rok: