E-mailový klient

E-mailový klient (MUA = Mail User Agent) je aplikace (program), který komunikuje s poštovním serverem (MTA = Mail Transfer Agent) a umožňuje tak uživateli přijímat a odesílat elektronickou poštu.

InfoEditovat

InstalaceEditovat

Obvyklé jsou dvě základní možnosti instalace MUA:

KonfiguraceEditovat

Konfigurace MUA může být někdy trochu složitější zejména kvůli tomu, že různí poskytovatelé e-mailových služeb mohou nabízet různé protokoly, různé způsoby zabezpečení a služby probíhají na různých portech. A na druhou stranu ne všechny MUA podporují všemožné způsoby komunikace. Občas se také stane, že jednou nastavená komunikace najednou přestane fungovat – což může být způsobeno například tím, že buď poskytovatel anebo nová verze MUA začala poskytovat jinou verzi zabezpečení. (Útěchou nám může být, že konfigurace MTA je ještě daleko komplikovanější.)

V dalším probereme jednotlivé možnosti, které zpravidla můžeme konfigurovat:

ProtokolyEditovat

 • pro stahování pošty ze serveru:
  • POP3 (Post Office Protocol version 3)
  • IMAP4 (Internet Message Access Protocol version 4)
 • pro odesílání pošty na server:
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – tentýž protokol se používá i pro posílání e-mailů mezi poštovními servery)

Zabezpečení komunikaceEditovat

 • žádné
 • SSL (Secure Sockets Layer)
 • SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security)
 • STARTTLS (Oportunistic TLS)

PortyEditovat

Různé druhy komunikace mohou probíhat na různých portech. V průběhu komunikace se někdy může přejít na jiný port, ale to nás v tuto chvíli nemusí zajímat – pro konfiguraci je podstatné výchozí nastavení portů. Sice existují určitá obvykle používaná čísla portů, avšak některý poskytovatel si naopak může zvolit čísla neobvyklá z toho důvodu, aby ztížil možnost případného útoku. Proto je nutno si u každého poskytovatele ověřit, jaké protokoly a jaká zabezpečení umožňuje a na jakých portech.

Obvyklá čásla portůEditovat

Obvyklá čísla portů vyznačena tučně, méně obvyklá normálně.

Směr pošty Protokol Zabezpečení Čísla portu
Příjem
pošty
POP3 žádné 110
STARTTLS 110
SSL (POP3S) 995
SSL/TLS 995
IMAP4 žádné 143
STARTTLS 143
SSL (IMAPS) 993
SSL/TLS 993
Odesílání
pošty
SMTP žádné 25, 587
STARTTLS 25, 587
SSL (SMTPS) 465, 587
SSL/TLS 465, 587

Různé poštovní klientyEditovat


Zdroje a odkazyEditovat