Výukou dvojkové soustavy se zabývá stránka Encyklopedie pro střední školy/Dvojková soustava

Matematickými vlastnostmi čísel zapsaných ve dvojkové soustavě se zabývá projekt Číselné soustavy/Dvojková soustava.