Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o daních, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Info editovat

Daň je odvod, kterou stát vybírá od právnických či fyzických osob z různých důvodů, typicky ze zisku, ze spotřeby či ze hmotných transakcí. Orgány státní správy, určené k výběru daní, jsou místně příslušné finanční úřady.

Podstránky editovat

Odkazy editovat