Biosignály/přednáška

Biosignály (přednáška) = příprava prezentace na přednášku

((Ve dvojitých závorkách za nadpisy jsou komentáře))

StylEditovat

L. měla: Běžné písmo: Liberation serif 24 Nadpis: Liberation serif 36 Zvýraznění: barva: červená 7

Mám: Běžné písmo: Liberation serif 32 Nadpis: Liberation serif 28 Zvýraznění: barva: červená

Obrázky png: 1024 x 768 (XGA)

Syllabus (původní)Editovat

Podle tohoto syllabu původně vzniukala přednáška

 • Pojem biosignálu a jeho význam
 • Biosignály neelektrické povahy, převodníky neelektrických veličin
 • Elektrické projevy organismů a jejich subsystémů
 • Elektrody; artefakty
 • Nativní záznam, provokace a stimulace
 • Zpracování a analýza biosignálů; pojem kanálu
 • Diferenciální zesilovače a zapojení jejich vstupů
 • Elektrokardiografie
 • Elektroencefalografie

Syllabus (nový)Editovat

Tohle je upravený syllabus dle toho, co přednáška skutečně obsahuje

 • Pojem biosignálu, terminologie
 • Rozdělení biosignálů dle různých kriterií, co mají společné, čím se liší
 • Vznik a různé podmínky vzniku biosignálů, jejich šíření
 • Elektrické a neelektrické biosignály, snímače, elektrody
 • Metodika snímání a záznamu biosignálů
 • Příklady různých biosignálů a jejich popis: EKG, EEG, EMG, EP aj.
 • Diferenciální zesilovač, jeho funkce, zapojení elektrod
 • Zpracování a vyhodnocování biosignálů
 • Biosignály v diagnostice a v terapii

Obsah přednáškyEditovat

Známé biosignályEditovat

((Některé biosignály už známe, z praktik, ze seminárních prací, ze života:))

Např:

 • EKG = Elektrokardiografie (en: ECG)
 • HRV = Variabilita srdeční frekvence (en: Heart Rate Variability)
 • Doppler
 • EEG = Elektroencefalografie
 • EMG = Elektromyografie
 • EP = evokované potenciály

... aj.

TerminologieEditovat

((Vysvětlíme na EKG, které známe))

EKG může znamenat:

EKG EKG EKG
Elektrokardiografie Elektrokardiograf Elektrokardiogram
vyšetřovací metoda vyšetřovací přístroj výsledek vyšetření = grafický záznam


✗ Další názvy pro to saméEditovat

 • GSR = Galvanic skin response
  • EDR = Electrodermal response
  • PGR = Psychogalvanic reflex
  • SCR = Skin conductance response

... emoční arousal, cefalgie aj,

((Co mají společné? Elektřinu? Ale nemusí být jen elektrické:))

Rozdělení biosignálůEditovat

((V jakých oborech se co využívá))

 • Kardiologie, interna aj:
  • EKG, EGG
 • Porodnictví
  • FEKG
 • Neurologie:
  • EEG, EMG, rychlost vedení, EP (VEP, AEP, BAEP, SSEP, ...), ENG, HRV
 • Psychologie
  • ERP (event-related)
 • Oftalmologie:
 • Audiologie, otologie
  • AEP, BAEP,

Dle vyšetřovaných orgánůEditovat

(Zpravidla druhé písmenko)

Interní:

Biofyzikální rozděleníEditovat

Dle fyzikálního charakteru biosignálu (Zpravidla první písmenko)

 • Elektro (viz výše)
 • Magneto (exp. využití)
  • MEG = Magnetoencefalografie
  • MKG = Magnetokardiografie (en: MCG)

Biosignály neelektrické povahyEditovat

(Často nám ani nepřijde, že se jedná o biosignál. Přístrojem na vyšetření biosignálu se stává třeba jen fonendoskop.)

 • Běžná vyšetření:
  • Krevní tlak a jeho průběh
  • Teplota a její průběh
  • Auskultace (poslechové vyšetření – akustický signál)
  • Perkuse (vyšetření poklepem – princip rezonátoru)

PlíceEditovat

Funkční vyšetření plic = Pulmonary Function Tests (PFTs)

 • Spirometrie
 • Celotělový plethysmograf
 • Bronchokonstrikční a bronchodilatační testy

Vyšetřuje se:

 • plicní objemy, kapacity
 • průchodnost dýchacích cest
 • plicní pružnost
 • výměna plynů v plicích a plicní cirkulaci
 • funkce dýchacího svalstva
 • regulace dýchání

– komplikované testy, vyšetřuje se množství různých parametrů

MonitoryEditovat

 • Monitory životních funkcí (ARO)
  • EKG
  • oxymetrie [pO2]
  • kapnometrie [pCO2]
  • plicní ventilace
  • tělesná teplota
 • Holterovské monitorování (přenosné přístroje)
  • EKG
  • TK

Srdeční revoluceEditovat

viz Kardiologie


Zobrazovací metody vs. biosignályEditovat

 • zobr. metody: zobrazení prostorových útvarů, anatomické struktury
 • biosignály: funkční vyčetření (fyziologické funkce, patfyz.)
 • často se oba pohledy prolínají či kombinují a doplňují, např:
  • zobrazovací metody → dynamické metody zobrazování, doppler
  • biosignály → mapování (např. brainmapping)

Pasivní a aktivní biosignályEditovat

 • Pasivní: energie testovacího signálu prochází organismem, který s ní interaguje (= princip zobrazovacích metod), výstupem je modifikovaný signál, např:
  • dopplerovský signál
  • perkuse (vyšetření poklepem)
 • Aktivní biosignál: zdrojem jejich energie je organismus (těmi se budeme převážně zabývat)

Biosignály dle místa vznikuEditovat

Hierarchická úroveň:

 • subcelulární úroveň – pohyb iontů – lab.
 • celulární úroveň – akční potenciály (myocyt, neuron) – lab, exp. medicína; AP v klidovém EMG
 • subsystém (nervosvalová ploténka, motorická jednotka, svalovina) – ploténkový šum, MUP (Motoric unit potential)
 • orgán (srdce, mozek, sval, smyslový orgán) – sumační potenciál
 • celý organismus – např. stabilometrie, vyšetření chůze aj.

Biosignály dle způsobu vznikuEditovat

 • spontánní, nativní
 • forsírování (donucení)
 • zátěžové testy
 • provokační testy
 • evokace (zpravidla arteficielní podněty)

Př: Poklepat sousedovi na kalvu. Co je to za biosignál?

 • pasivní biosignál – dle rezonance rozlišíme mozek, piliny, prázdnou dutinu (když bude pasivně sedět, nechá si mlátit do hlavy kladivem)
 • evokace – kdybychom pomocí elektrod zjišťovali odezvu na jednotlivé údery – somatosensorické potenciály, kochleární potenciály,

Fyzikální veličinyEditovat

Dle snímané či → sledované fyzikální veličiny:

Elektrické a magnetickéEditovat

 • Elektrické
  • elektrické napětí U [V]
  • elektrický proud I [A]
  • → elektrický odpor R [Ω]
  • → elektrická impedance Z [Ω]
 • Magnetické
  • → změny magnetická indukce B [T]

MechanickéEditovat

 • poloha x [mm]
 • úhel α[°]
 • rychlost v [m/s]
 • síla F [N]
 • objem V [l]
 • mechanické napětí σ[Pa]

HydrodynamickéEditovat

 • tlak p [Pa]
 • objem V [l]
 • rychlost proudění [m/s]
 • průtok [l/s]

AkustickéEditovat

 • akustický tlak p [Pa]
 • akustická rychlost v [m/s]
 • → intenzita zvuku I [W/m2
 • → frekvence zvuku f [Hz]

TermickéEditovat

 • → teplota t [°C]

OptickéEditovat

 • emise záření
 • absorpce záření
 • reflexe

ChemickéEditovat

 • pH
 • koncentrace
 • parciální tlak plynůZBYTKYEditovat

 • FEKG = Fetální EKG (FECG, Fetal ECG)
 • PPG = penil
 • PPG = Fotoplethysmografie (Photoplethysmography)

OdkazyEditovat

s: Biosignály z pohledu biofyziky