Bible: Knihy

Bible: Knihy

Slovo bible v podstatě znamená knihovnu, tj. sbírku různých knih.

Roztřídění biblických knihEditovat

Názvy biblických knihEditovat

Zkratky biblických knihEditovat

Unifikované názvyEditovat

Je to zase jiný způsob označování, než se používá běžně v biblistice. Blíže viz: