Beton je stavební hmota vyráběná zpravidla ze štěrku, písku, cementu a případně dalších přísad. Je možno jej vyrábět průmyslově v betonárnách, ale i podomácku, přímo na staveništi, při různých stavebních úpravách domů i bytů apod.

Tato stránka by měla spojovat teoretické i praktické aspekty výroby betonu, zkušenosti, výsledky, testování.

InfoEditovat

WikimediaEditovat


CementEditovat

NormyEditovat

Stará normaEditovat

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí byla 31.12.2003 zrušena, nicméně v některých starších publikacích se ještě používá její terminologie - betony byly značené podle pevnosti písmenem B

Nová normaEditovat

Hodnota pevnostní třídyEditovat

Cementy jsou označovány podle druhu a pevnostní třídy; číslo značí pevnost v tlaku [MPa] za 28 dní:

 • 22,5
 • 32,5
 • 42,5
 • 52,5

DruhyEditovat

Primární složkou všech cementů (kromě vysokopecního CEM III, kde ho může být menšina) je slínek (K), ke kterému se v průběhu mletí přidává sádrovec. Tak vzniká tzv. portlandský cement (CEM I). Další druhy cementu vznikají tak, že se přidávají další přísady: pokud jich je maximálně 35%, jedná se o portlandský cement s přísadami, někdy označovaný jako portlandský směsný (CEM II). Nesmíme ho plést se směsným cementem (kde v označení chybí slovo portlandský) CEM V, ve kterém je větší procento strusky a dalších složek kvůli snížení ceny. Podrobněji viz následující přehled:

Definuje se podle složení [barevné označení pytlů]:

 • CEM I [černá] – portlandský – obsahuje 95–100% křemičitého slínku, přísadou je sádrovec
  • + pevnostní cementy 42,5; 52,5; (42,5 R; 52,5 R)
  • +- má vysoký vývin hydratačního tepla, lze betonovat i při nižších teplotách
  • = předpjaté a tenkostěnné konstrukce.
 • CEM II [zelená] – portlandský směsný, tj. portlandský s přísadami – obsahuje minimálně 65% slínku a max. 35% přísad:
  • /A – 6–20% přísad
  • /B – 21–35% přísad
  • / -S – vysokopecní struska
   • + zpomaluje hydratační proces a snižuje vývin hydratačního tepla
   • + zvyšuje odolnost proti agresivnímu prostředí;
   • - zvyšuje smrštitelnost betonu
   • 32,5; 42,5 (32,5R; 42,5R)
   • = základové a masivní konstrukce, betonáž v létě
  • /A-Dkřemičitý úlet 6-10%: velmi jemné částečky, vyplňující mikropóry
   • + zvyšuje pevnost v tahu
   • 42,5
   • = konstrukce, namáhané i tahem, prosté nosníky (i bez armatury)
  • / -Ppucolán přírodní
  • / -Qpucolán průmyslový
   • + pucolány zvyšují odolnost proti uhličitanovým a odpadním vodám
   • + zvýšení plastičnosti, zvýš. vodotěsnosti
   • 32,5
   • = nádrže, potrubí apod.
  • / -Vkřemičitý popílek
  • / -Wvápenatý popílek
   • + popílky zvyšují vodotěsnost
   • 32,5; 42,5
   • = na přehrady
  • / -T – kalcinovaná břidlice
   • + odolný proti chemickým vlivům, plasticita
   • 42,5
   • = pro injektáž
  • / -Lvápenec s obsahem max. 0.5% TOC
  • / -LLvápenec s obsahem max. 0.2% TOC
   • + odolává plísním
   • 32,5
   • = potravinářství, obchody, nemocnice apod.
  • / -Mportlandský směsný – směs výše uvedených složek, musí být jmenovitě uvedeny
   • 32,5
   • - příměsi spíš pro snížení ceny
   • = běžné použití
 • CEM III [červená] – vysokopecní struska, její obsah může převýšit obsah slínku (tj. obsahuje více strusky než CEM II/B-S, struska se může stát hlavní složkou namísto slínku)
   • +- pomalý nárůst pevnosti, tj. pomalý vývin hydratačního tepla
   • + odolnost proti agresivnímu prostředí
   • 32,5
  • /A – 36–56% – základy, styk se zeminou
  • /B – 66–80% – sila, síranové vody
  • /C – 81–95% – odolnost proti žáru (u kotlů, pecí atd,)
 • CEM IV [modrá] – pucolánový – obsahuje vyšší procento příměsí, kterými můžou být přírodní i kalcinované pucolány, křemičité i vápenaté popílky a křemičitý úlet (křem. úlet max. 10%)
   • prodloužení nárustu pevnosti
   • odolnost proti uhličitanovým a slatinným vodám a mořské vodě
   • 32,5
   • = mokré prostředí
  • /A – 11–35%
  • /B – 36–55%
 • CEM V [hnědá] – směsný (neplést s "portlandským směsným"!) – obsahuje vyšší procento příměsí, jednak vysokopecní strusku a dále přírodní i kalcinované pucolány a křemičité popílky
  • /A – 18–30% vysokopecní strusky + 18–30% dalších přísad (tj. slínku 40–64%)
  • /B – 31–50% vysokopecní strusky + 31–50% dalších přísad (tj. slínku pouze 20–38%)
   • - příměsi se přidávají kvůli snížení výrobní ceny
   • 22,5
   • = méně kvalitní levný cement: staveništní výroba betonů a malt, podlahy, potěry, dlažba, méně namáhané konstrukce

Lomítko v označení upřesňuje složení:

 • písmena A, B, C označují množství přísad (vše uváděno ve váhových procentech)
 • další písmeno za pomlčkou označuje druh přísady.

Všechny cementy mohou obsahovat 0–5% doplňujících složek bez zvláštního uvedení, ale větší procento přísad (tj. v případě CEM II/A-M, CEM II/B-M, CEM IV, CEM V) musí být uvedeno.

Rychlost tvrdnutí – označuje poslední písmeno:

 • N – normální
 • R – rapid = cement s vysokou počáteční pevností (křivka tuhnutí je zpočátku strmější)

Podrobně viz tabulky:

Zákaznicky zaměřené označeníEditovat

V ČR ho používá snad jenom Holcim – viz níže Variocem, Extracem; údajně kvůli tomu, aby se zákazník–amatér lépe orientoval. Ve skutečnosti je pak asi pro zákazníka, kterého to zajímá, těžké zjistit, o jaký cement se skutečně jedná.

Výrobci v ČREditovat

HeidelbergCementEditovat

= Českomoravský cement

Cementárny:

 • Radotín
 • Mokrá
 • Králův Dvůr

Sortiment cementůEditovat

 • Portlandské cementy
  • CEM I 52,5 N (jen volně ložený)
  • CEM I 42,5 R (i pytlovaný po 25 kg)
 • Portlandský cement s vápencem
  • CEM II/A-LL 52,5 N
 • Portlandské struskové cementy
  • CEM II/A-S 42,5 N (jen volně ložený)
  • CEM II/B-S 32,5 R (i pytlovaný)
 • Portlandský směsný cement
  • CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N
 • Cementy s upravenými vlastnostmi
  • CEM III/A 32,5 R - svc – vysokopecním cementem se zvýšenou síranovou odolností
  • CEM I 42,5 R - sc – portlandský cement pro cementobetonové kryty vozovek

Portlandské cementy (CEM I) jsou asi tak o 15% dražší než CEM II/B-S (portlandské struskové)

Lafarge Cement a.s.Editovat

Skupina Lafarge se vyvinula z malé rodinné vápenky v Jižní Francii, založené r. 1833 Cementárna:

Sortiment cementůEditovat

 • Portlandské cementy
  • CEM I 52,5 R
  • (CEM I 42,5 R)
 • Portlandské struskové cementy
  • CEM II/A-S 42,5 R
  • CEM II/B-S 32,5 R
 • Portlandský směsný cement
  • CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
  • CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R

Holcim ČREditovat

Skupina Holcim operuje ve více než 70 zemích na všech kontinentech.

holcim.cz:

Cementárna:

 • Prachovice (Východočeský kraj)

Sortiment cementůEditovat

 • CEM I 52,5 R – Portlandský cement.
 • CEM I 42,5 R – Portlandský cement.
 • CEM II/A - LL 42,5 R – Portlandský cement s vápencem.
 • CEM II/A-S 42,5 R – Portlandský struskový cement
 • CEM II/A-S 52,5 N – Portlandský struskový cement
 • CEM II/B-S 32,5 R – Portlandský struskový cement.
 • CEM II/B-M (S-V) 32,5 R – Portlandský směsný cement.
 • CEM III/B 32,5 N SV – Vysokopecní cement síranovzdorný
Zákaznicky zaměřené označeníEditovat

Používá se u pytlovaných cementů. Namísto čísel se uvádí slovně:

 • Variocem = balený cement na všeobecné použití (garantovaná pevnost v tlaku po 28 dnech je min. 32,5 MPa)
 • Extracem = portlandský cement pevnostní třídy 42,5 R (s vysokou počáteční pevností) – pro betony vyšších pevnostních tříd

Zdroje:

Cementy dovážené ze zahraničíEditovat

ProdejciEditovat

Většina cementu se rozváží jako sypaný vlaky nebo kamiony.

Pro maloodběratele se prodává cement pytlovaný, tradičně po 50 kg, nově dle Evropských norem v 25 kg pytlech. V pytlích je možné prakticky ve všech prodejnách stavebnin koupit cement běžné pevnostní třídy, tj. 32.5. Problémem bývá sehnat cementy vyšších pevnostních tříd

BetonEditovat

Transportní beton - betonárky:

Betonové směsiEditovat

 • Samonivelační litý anhydritový podlahový potěr AnhyLevel, který umožňuje vytvoření dokonalé rovné podlahové plochy.
 • Speciální litý cementový potěr CemLevel pro podlahy ve vlhkém prostředí nebo v prostorech s požadovanou pevností.
 • Litá izolační cementová pěna Poroflow umožňující snadné provedení tepelné izolace a vyrovnání jakéhokoliv podkladu.
 • Speciální systém provádění dekorativních betonových ploch GraniSol jednoduše nahrazující zámkové dlažby.
 • Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony Compacton působením své vlastní váhy vyplní jakýkoliv tvar bez nutnosti vibrování.
 • Transportní cementová zdící malta Readymalt se zpracovatelností až 36 hodin, určená k přímému zpracování na stavbě.

Štěrk, písek, štěrkopísekEditovat

Kamenolomy:

 • CEMEX Sand (Mítov, Úhošťany, Smrčí, Družec, Bílkovice, Kluk, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Náklo, Spytihněv, Zaječí, Hodonice)
 • Zbraslav
 • Řeporyje

Hlavně je rozdíl kopaný písek a říční písek

 • Radotín

Praktické radyEditovat

Vodní součinitel (množství záměsové vody)Editovat

1 kg cementu potřebuje teoreticky 0.23 l vody, aby mohly proběhnout chemické reakce. Prakticky je ale nutné dodat vody více – část se odpaří, někam vsákne, je zapotřebí, aby směs měla nějakou tekutost. Poměr mezi hmotností záměsové vody a cementu se nazývá vodní součinitel a běžně se pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,6.

PlastifikátoryEditovat

Zvyšováním vodního součinitele se snižuje výsledná pevnost betonu, proto bývá snaha množství vody minimalizovat. Tak hustý beton se ale špatně zpracovává a hůře se hutní, proto do něj bývají přidávány přísady, zvyšující jeho tekutost, tzv. plastifikátory, které umožňují snížit vodní součinitel až k hodnotě 0,3. Např:

 • Alphalith 3BV (0,12 kg na 100 l betonové směsi)
 • Soudaplast (1 l na 100 kg cementu, což vychází na 0,4 l na 100 l betonové směsi)
 • V domácích podmínkách se někdy doporučuje přidat běžný saponátový prostředek, např. JAR v množství cca 1 lžíce na 100 l betonové směsi: ten působí jednak jako provzdušňovací přísada (vytváření malých bublinek), jednak částečně i jako plastifikátor.

Množství cementuEditovat

Pevnost betonu roste s množstvím cementu asi až do 450 kg cementu / 1 m3 hotového betonu, s dalším zvyšováním množství cementu již pevnost betonu neroste

Prakticky používané poměryEditovat

 • Pokud děláme beton jen z písku, cementu a vody (bez hrubého kameniva), bývá poměr cementu a písku obvykle 1:3 – 1:4 (počítáno na lopaty), aby se ušetřilo, takže vyjde spíše chudší beton pro nenáročné použití. Poměr 1:4 může být ale už nedostatečný, a navíc, lopata cementu bývá i na objem méně než lopata písku. Takže raději volíme poměr 1:2 – 1:3 aby se zrna písku dostatečně obalila cementem, zvlášť pokud vyžadujeme nějakou pevnost. Objem odměřujeme fankami či kýbly, nejen na lopaty.
 • Ještě lépe by se měl cement počítat na váhu.
 • U písku je problém, že má vždy nějakou vlhkost, a ta ovlivňuje jak specifickou hmotnost písku, tak množství záměsové vody.
 • při přidání kameniva se uvádí praktický poměr na 1 kýbl směsi (objemové díly pak vycházejí v litrech): 1 vody : 2 cementu : 3 písku : 6 hrubého kameniva

Pevnost betonuEditovat

 • Pevnost v tahu = cca 1/6 – 1/10 jeho pevnosti v tlaku

Externí odkazyEditovat

PortályEditovat

 • SVB Svaz výrobců betonu v ČR

ČasopisyEditovat

 • Časopis BETON TKS = technologie, konstrukce, sanace Na Inetu jen obsahy tištěných čísel a v PDF formátu je k disposici vždy jen první strana každého článku.

MonografieEditovat

NávodyEditovat

 • Pozemní stavitelství: Technologie betonu: Složky, směs, vlastnosti, ocel, betonářské práce
 • mct: Výroba betonu – praktický šestistránkový návod pro drobné stavebníky

Příklady na počítáníEditovat

 • PRIKLADY: BC=beton čerstvý, CEMENT, CI=cihly, DREVO, K1, K2=kamenivo, M=malty, OCEL, POLYMERY

ČlánkyEditovat

PřednáškyEditovat

Suché betonové směsiEditovat

Prakticky jen betonové mazaniny do třídy C25, zrnitosti max 0–8 mm

Kotvící maltyEditovat

Zálivkové hmoty a betonové směsi o vysoké pevnosti a s minimální smrštivostí (případně rozpínavé malty)

Diskusní fóraEditovat