aptitude je konzolové rozhraní k balíčkovacímu systému apt

OdkazyEditovat

file:///usr/share/doc/aptitude/html/cs/index.html

ÚvodEditovat

  • Licence: GPL

S aptitude můžeme pracovat ve dvou základních režimech:

  • interaktivní režim (pseudografické rozhraní, menu) - spustí se příkazem bez argumentů:
aptitude
  • režim příkazové řádky - jako argument se uvede požadovaná činnost; nápověda viz:
aptitude -h

Režim příkazové řádkyEditovat

Obecná syntaxe je:

aptitude příkaz seznam_balíků

kde příkaz je některý z následujících příkazů:

install - Instaluje/aktualizuje balíky
remove - Odstraní balíky
purge - Odstraní balíky a jejich konfigurační soubory
hold - Ochrání balíky před aktualizací
unhold - Zruší ochranu balíku před aktualizací
markauto - Označí balíky, jako že byly instalovány automaticky
unmarkauto - Označí balíky, jako že byly instalovány ručně
forbid-version - Zakáže aptitude aktualizaci na konkrétní verzi balíku
update - Stáhne seznamy nových/aktualizovatelných balíků
safe-upgrade - Provede bezpečný upgrade
full-upgrade - Provede plný upgrade (podle potřeby může instalovat i odinstalovávat jiné balíky)
forget-new - Zapomene, které balíky jsou "nové"
search - Hledá balíky podle jména a/nebo výrazu
show - Zobrazí podrobné informace o balíku
clean - Smaže stažené .deb soubory balíků
autoclean - Smaže staré stažené .deb soubory balíků
changelog - Zobrazí seznam změn balíku
download - Pouze stáhne .deb soubor balíku
reinstall - Stáhne a (možná) přeinstaluje již instalovaný balík
why - Ukáže ručně instalované balíky, které požadujue zadaný balík, anebo proč jeden či více balíků vyžadují daný balík
why-not - Ukáže ručně instalované balíky, které vedou ke konfliktu se zadaným balíkem, anebo proč by jeden či více balíků vedlo ke konflikdu se zadaným balíkem, kdyby byl instalovaný

Interaktivní režimEditovat

Aptitude se spustí jednodušše příkazem:

aptitude

Aptitude běží v textovém modu, po spušění je otevřené hlavní okno s jedním "panelem". Při vícer otevřených panelech se mezi nimi pohybujeme klávesami Po uzavření tohoto panelu se ukončí celý program. Mezi panely přepínáme klávesami [F6], [F7] (je to prohozené oproti intuici)

Menu vyvoláme klávesou: [F10]

Položky menu volíme buďto kursory, anebo přímo (bez vyvolání menu) pomocí horkých kláves (uvedeny na začátcích řádku):

AkceEditovat

Obvyklý upgradeovací postup:

  • u – update seznamu balíků
  • U – upgrade: označí balíky, co se s nimi bude dělat
  • g – go: provede vyznačené akce s balíky
  • q – quit: konec programu (v případě vícero otevřených panelů příkaz q uzavře aktuální panel)

ZpětEditovat

BalíkEditovat

ŘešitelEditovat

Řeší různé konflikty a problémy se závislostmi.

HledatEditovat

VolbyEditovat

Pohledy (views)Editovat

Někdy se pohledu říká také obrazovka (screen) – jsou to např. informace o jednom balíku, seznam balíků aj. Je to v podstatě obsah jednoho panelu.


Seznam balíkůEditovat

Pohled na seznam balíků může být buďto normální, tj. strukturovaný (dle různých kriterií – kategorií atd.) anebo "plochý" – jeden dlouhý seznam, tříděný jen dle jednoho kriteria, defaultně dle abecedy.

Formát výpisuEditovat

Způsob zobrazení informací o balíku v seznamu (tj. struktura sloupců ve výpisu) je možno definovat formárovacím řetězcem, každá položka začíná znakem %. Syntak položky je:

%[šířka][?]kód[#]
% začátek každého item
šířka šířka sloupce (znaků) – nepovinný údaj
? specifický význam – nepovinný údaj
kód určuje, jaký údaj se zobrazí
# čířka sloupce se může "nafouknout", aby se do ní večel celý obsah
Seskupovací mechanizmusEditovat

Struktura výpisu balíků (hierarchie) se stanoví shlukovacími pravidly (klávesa G) – buď dle jednoho či více pravidel. Jednotlivá pravidla od sebe mohou být oddělena čárkami.

action dle naplánované akce
deps terminální pravidlo: vytvoří standardní položka balíku, kterou lze rozbalit a zkoumat závislosti
filter(vzor) shoda se vzorem (zastaralé pravidlo)
firstchar dle prvního písmene názvu (protože tak jseou ukládány do podadresářů v poolu)
hier dle externího souboru s popisem hierarchie
pattern(vzor [=> kategorie][, ...]) složitější verze pravidla filter
priority priorita
section[(mód[,passthrough])] sekce
status dle kategorií: Instalované, Nenainstalované, Bezpečnostní aktualizace, Aktualizovatelné, Zastaralé, Virtuální
tag[(aspekt)] podle informací o značkách uložených v souborech Packages
task vytvoří strom nazvaný „Úlohy“
versions terminální pravidlo: vytvoří standardní položka balíku, kterou lze rozbalit a zkoumat závislosti
Řadící mechanizmusEditovat

Pořadí výpisu balíků se stanoví pomocí pravidel pro řazení (klávesa S), což je jedna z následujících položek (nebo jejich seznam, oddělený čárkami):

installsize velikost balíku po instalaci na disku
name jméno
priority priorita:
version verse

NápovědaEditovat

  • ? – seznam horkých kláves
  • Manuál – podrobný manuál